Ürün

Ürünlere ait tüm bilgileri barındıran ve işleyip veriye dönüştüren modüldür. Bu modülün amacı ürüne ve ürünün bağlı olduğu kategoride aktif olan platformlar (hepsiburada.com, n11.com vb.) altında bulunan mağazalara ait tüm bilgi ve verilerin yönetimini sağlamaktır.

Bu modülde ayrıntılı işlem kayıt özelliği mevcuttur. Ürünle ilgili hangi alanlarda, ne zaman değişiklik yapıldığının ve yapılan değişikliklerin niteliğini güvenlik bilgileri ile birlikte kayıt altına alır ve işlem kayıtlarında raporlar.