API

API servisinin kullandığı bu modül yöneticiler için hesap yönetimi, güvenlik yönetimi ve diğer EntegreX modülleri için bağlantı işlevi sunmaktadır.