Çıktı

Desteklenen platform şablonlarına uygun formatlarda çıktılar sunar. Bu modülde çıktısı verilecek ürünler için filtreler uygulanabilir ve çıktı bağlantısına erişim için güvenlik kısıtlamaları uygulanabilir.