Mesaj

Entregre durumdaki platformlarda bulunan mesajlara ait tüm verileri ve eğer platform destekliyorsa bu mesajların yanıtlanması fonksiyonlarını barındıran modüldür. Bu modülün amacı uzak platformlardaki mesajları tek bir merkezde toplamak (takibini sağlamak) ve yine bu merkezden tüm mesajların kolayca yönetilmesini sağlamaktır.

Mesaj modülü ile destekleyen platformlarda Gelen/Giden tüm mesajlara kolayca erişebilir ve uzak platform desteği bulunuyor ise kolayca yanıtlayabilirsiniz.