Kimlik Doğrulaması

HTTP ile kimlik doğrulaması yapmak için istek üstbilgisinde (header içeriğinde) KullanıcıAdı:Parola bilgisini Base64 formatında Authorization etiketi ile göndermeniz gerekmektedir.

ÖRN (Metin)
Authorization: Basic dXNlcjpwYXNzd29yZA==

ÖRN (PHP)
$_auth = 'Authorization: Basic '. base64_encode("KullanıcıAdı:Parola");

ÖRN (PHP-cURL)
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERPWD, "KullanıcıAdı:Parola");