Ürün

Ürünlere ait tüm bilgileri barındıran ve işleyip veriye dönüştüren modüldür. Bu modülün amacı ürüne ve ürünün bağlı olduğu kategoride aktif olan platformlar (hepsiburada.com, n11.com vb.) altında bulunan mağazalara ait tüm bi...

29.12.2015 10:32

Fiyat Tarifesi

EntegreX fiyat tarifesi sistemi özel fiyatlar oluşturabilmenize imkan sunar. Sistemin kullanımına dair ayrıntılı bilgi aşağıda bulunmaktadır. Önemli! Oran ve fiyat tanımlarında rakamsal format 10.75 şeklinde olmalı, nokta ku...

29.12.2015 10:32

Ürün Modülü Tanımları

stok_kod Metin (string) Stok Kodu  Stok kodları benzersiz olmalı ve zaman içerisinde değişkenlik göstermemelidir.   ÖRN: SMSNG-S7 marka Metin (string) Marka  ...

29.12.2015 10:32

Ürün Özelliği Kodlaması

Özellik sistemi ürüne ait özellikleri tanımlayabilmeniz için kullanılır. Özellik yönetimini WebPanel üzerinden, Aktarım Dosyaları ile yada API Servisi aracılığıyla ile gerçekleştirebilirsiniz. Metin formatında özellik tanımla...

29.12.2015 10:32

Alan Eşleştirme Tanımları

EntegreX editörleri için platformlar tarafından ürünler bazlı istenilen alt alan tanımlamalarını hızlı ve toplu şekilde yapılmasına imkan sunan alan dosyalarıdır. Örnek alan bellek dosyasına BURAYA tıklayarak erişebilirsiniz....

29.12.2015 10:32