Çıktı Modülü

Desteklenen platform şablonlarına uygun formatlarda çıktılar sunar. Bu modülde çıktısı verilecek ürünler için filtreler uygulanabilir ve çıktı bağlantısına erişim için yetkilendirmeler sağlanabilir.


İlgili Bağlantılar
Çıktı Yönetim Kılavuzu