Ürün Modülü

Ürünlere ait tüm bilgileri barındıran ve işleyip kullanılabilir veriye dönüştüren modüldür. Bu modülün amacı ürüne ve ürünün bağlı olduğu kategoride aktif olan platformlar (hepsiburada.com, n11.com vb.) altında bulunan mağazalara ait tüm bilgi ve verilerin yönetimini sağlamaktır.

Bu modülde ayrıntılı işlem kayıt özelliği mevcuttur. Ürünle ilgili hangi alanlarda, ne zaman değişiklik yapıldığının ve yapılan değişikliklerin niteliğini güvenlik bilgileri ile birlikte kayıt altına alır ve işlem kayıtlarında raporlar.


İlgili Bağlantılar
Ürün Yönetim Kılavuzu
Ürün Modülü - Evrensel Alan Listesi
Özellik Kılavuzu
Varyant Kılavuzu
Ürünleri Dışa Aktarma
Ürün Aktarım Kılavuzu
Entegre Dosyası Yükleme Kılavuzu
Alan Bellek Dosyası Kılavuzu
Etiketler: ürün modülü