EntegreX sistemi içerisinde yer alan modüller ve bu modüllerin işlevleri hakkında ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.


Muhasebe Modülü

Muhasebe Modül 'ü EntegreX 'te bulunan tüm siparişlerin desteklenen muhasebe programlarına aktarımı sağlamaktadır. Bu modül ile EntegreX 'e eklenen yeni siparişleriniz otomatik olarak faturalandırılmaktadır.

API Modülü

API servisinin kullandığı bu modül yöneticiler için hesap yönetimi, güvenlik yönetimi ve diğer EntegreX modülleri için bağlantı işlevi sunmaktadır.

Çıktı Modülü

Desteklenen platform şablonlarına uygun formatlarda çıktılar sunar. Bu modülde çıktısı verilecek ürünler için filtreler uygulanabilir ve çıktı bağlantısına erişim için yetkilendirmeler sağlanabilir.

Ürün Modülü

Ürünlere ait tüm bilgileri barındıran ve işleyip kullanılabilir veriye dönüştüren modüldür. Bu modülün amacı ürüne ve ürünün bağlı olduğu kategoride aktif olan platformlar (hepsiburada.com, n11.com vb.) altında bulunan mağazalara ait tüm bilgi ve veril...

Kategori Modülü

Kategorilere ait tüm bilgi ve verileri barındıran modüldür. Bu modülün amacı yerel kategori ağacı oluşturabilmek ve bu oluşturulan yerel kategori ağacını uzak platformlardaki (n11.com, gittigidiyor.com vb.) kategori ağacı ile eşleştirmektir. Bu modülde...

Marka Modülü

Markalara ait tüm bilgi ve verileri barındıran modüldür. Bu modülün amacı sisteme aktarılan ürünlerin ait oldukları marka bilgisini saklamak ve ihtiyaç duyulan yerlerde marka bilgisi baz alınarak filtrelemeler yapılabilmesine imkan sağlamaktır.

Tedarik Modülü

Tedarikçi firmaların sunduğu (genellikle XML formatında olan) veri paketlerinin okunması, işlenmesi ve aktarılması fonksiyonlarını barındıran modüldür. Bu modülün amacı tedarikçi firmalar tarafından sağlanan, içerisinde ürün, stok ve fiyat bilgilerini ...

Aktarım Modülü

Aktarım modülü iki yönlü (içeri/dışarı) olmak üzere veri transferi desteği sağlamaktadır. Bu modülün amacı sistemden isteğe uygun format ve şablonlarda çıktı verebilmek ve içe aktarım kural ve şablonlarına uygun şekilde hazırlanmış veri dosyalarını sis...

İlan Modülü

Entegre platformlarda bulunan ilanlara ait tüm verileri barındıran modüldür. Bu modülün amacı ürünlere ait ilanların kayıtlarını tutmak, uzak platformlara (n11.com, sahibinden.com vb.) ilan girişi sağlamak, ihtiyaç duyulabilecek olası tüm senaryolarda ...

Sipariş Modülü

Entegre platformlarda gerçekleşen satış işlemlerine ait tüm verileri ve bu işlemlere ait platform tarafından desteklenen tüm fonksiyonları (sipariş kabul/red, durum güncelleme, kargo bilgisi giriş/güncelleme) barındıran modüldür. Bu modülün amacı uzak ...

Mesaj Modülü

Entregre durumdaki platformlarda bulunan mesajlara ait tüm verileri ve eğer platform destekliyorsa bu mesajların yanıtlanması fonksiyonlarını barındıran modüldür. Bu modülün amacı uzak platformlardaki mesajları tek bir merkezde toplamak (takibini sağla...

Lojistik Modülü

Anlaşmalı olunan lojistik firmalarındaki gelen/giden kargo bilgilerini barındıran ve özel sipariş koduyla gönderi kaydı oluşturma fonksiyonunu barındıran modüldür. Bu modülün amacı lojistik hareketlerin tek bir merkezden takibinin sağlanması ve yine bu...