OpenCart Modülü

EntegreX OpenCart modülü içe ve dışa ürün aktarma işlevlerine sahiptir. Modülün çalışabilmesi için sunucuda Ioncube desteği olması ve dış bağlantıya erişme, gelen bağlantıya yanıt verme hususunda (PHP veya Güvenlik Duvarı ayarlarında) katı politikalar uygulamaması gerekmektedir.

 


 

Genel

Entegrasyon Durumu: EntegreX 'e XML çıktı verebilmek ve EntegreX 'ten gelen verilerin sitenize aktarılabilmesi için Aktif konumda olmalıdır, Pasif olması halinde ürün listeniz alınamaz ve senkronizasyon sağlanamaz.

Dil: EntegreX ürün aktarımında kullanılacak dil.

API Hesabı: Senkronizasyon EntegreX API servisleri üzerinden sağlanmaktadır. Senkronizasyon için kullanılacak olan API Hesap Bilgisi 'ne WebPanel > Denetim Masası > API Yönetimi sayfasından erişebilirsiniz.

 

Dışa Aktarım Ayarları
 

Temel

Senkronizasyon Durumu: Modül panel üzerinden ürünü düzenlediğinizde yada ürün satıldığında (stok değişimi olduğunda) otomatik olarak EntegreX 'e senkronizasyon sağlayabilir. Eğer böyle bir senkronizasyon istemiyorsanız Pasif konumda kalmalıdır. Anlık olarak ayarladığınızda değişiklikler yapıldığı anda EntegreX API servislerine bildirilir, Kuyruklama yapmanız halinde ürünlerde yapılan değişiklikler kuyruğa eklenir ve zamanlanmış görevler kullanılarak belirli periyodlarda aktarılır.

İndirimli Fiyat: Ürüne ait tanımlı kampanyaların EntegreX 'e aktarılma durumunu tanımlar. Yok olarak seçilirse indirimler EntegreX 'e aktarılmaz. Standart olarak seçilirse indirimler EntegreX 'te indirimli fiyat alanına aktarılır, Liste Fiyatı seçilirse satış fiyatı EntegreX 'te liste fiyatı alanına, indirimli fiyat ise satış fiyatı alanına aktarılır (eğer fiyat politikası olarak liste fiyatından indirimli kullanıyorsanız tercih etmelisiniz), Satış Fiyatı seçilirse indirimli satış fiyatı EntegreX 'te satış fiyatı alanına aktarılır, Özel Satış Fiyatı seçilirse indirimli fiyat EntegreX 'te özel satış fiyatı alanına aktarılır.

Para Birimi: Ürün fiyatlarının hangi para biriminde aktarılacağını tanımlar. Varsayılan dışında bir seçim yapılırsa sistem otomatik olarak fiyatları ürünlerin aktarımı esnasında seçilen döviz kuru için yeniden hesaplar.

Görsel Boyutu: Ürünlere ait görsellerin hangi boyutta aktarılacağını tanımlar. Varsayılan tercihi tüm görsellerin temanızın görsel boyutlarında, Orjinal Boyut ise her görselin kendi orjinal boyutunda aktarımını sağlar.

Müşteri Grubu: Aktarılacak ürünlerde fiyat kaynağının tespiti için kullanılır.

Filtre Yönetimi

Dışarı aktarılacak ürünlere dilediğiniz filtreyi uygulayabilirsiniz. Aktarılmayacak Ürünler listesinde yer alan ürünler dışarı aktarılmazlar.

Alan Yönetimi

Dışarı aktarılmasını istediğiniz alanlara ait seçim yapabilirsiniz. Seçim yapılmayan alanlar dışarı aktarılmazlar.

 

İçe Aktarım Ayarları
 

Temel

Mağaza: İçe aktarılacak ürünlerin hangi mağazaya yükleneceğini tanımlar.

Uzunluk Birimi: İçe aktarılacak ürünlerin uzunluk birimini tanımlar. (mm = Milimetre, cm = Santimetre, m = Metre, in = İnç)

Ağırlık Birimi: İçe aktarılacak ürünlerin ağırlık birimini tanımlar. (g = Gram, kg = Kilogram, lb = Libre, oz = Ons)

Filtre Yönetimi

Aktarılmayacak Ürünler listesinde yer alan ürünler içeri aktarılmazlar.

Alan Yönetimi

İçeri aktarılmasını istediğiniz alanlara ait seçim yapabilirsiniz. Seçim yapılmayan alanlar aktarılmazlar.

Bu modül hesaplarında OpenCart platformu tanımlı olan kullanıcılar için ücretsizdir. OpenCart platformu için entegrasyon hizmeti almayan kullanıcılar (OpenCart sitesine EntegreX 'ten ürün aktarımı gerçekleştirilmeyen) için (yalnızca EntegreX 'e uyumlu XML çıktı vermek amacıyla talep edilmesi halinde) ₺150 'dir.


İlgili Bağlantılar
OpenCart